Schema Theory in teaching reading

Okumayı Öğretirken Şema Teorisi:

Öğrenciler veya genelde öğrenenler kafalarında eski ve yeni bilgilerin bir zihinsel haritasını yani şemasını oluştururlar. Deneyimlerle oluşan bu ön bilgiler yeni öğrenme süreçlerinde kişiye destek olur. Üç tipi vardır: Linguistic (dilsel: dilbilgisi, kelime bilgisi vs.), Formal (Şekilsel: şiir, düzyazı, gazete makaleleri vs.) ve son olarak da Content (İçerik: art alan bilgisi, kültürel bilgi, konuya aşina olma vs.)

schema theory in teaching reading

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.