Genel-General

intermediate gramer türkçe konu anlatımı

INTERMEDIATE GRAMMAR ÖNEMLİ NOKTALAR İÇERİK:

A. PRESENT PERFECT (already, yet, ever; since vs. for; present perfect simple v. present perfect continuous
B. IF CLAUSE TYPE 1 & 2; unless= if … not; when, as soon as v. if farkı
C. FUTURE FORMS (will, be going to, present cont.)


D. COMPARISONS (-ow, -y, -ful, -ed ve comparatives; most x least; more x less; (not) as ….. as; modifier (a lot/much) + comparatives
E. RELATIVE CLAUSES (defining vs non defining) relative pronouns (who, whose, which, that) v. relative adverbs (where, when); where= at/on/in which; who, which, that cümleden atılması
F. MODALS (must, have to, need to, don’t have to, don’t need to, mustn’t, can’t, should, shouldn’t)
G. PAST CONTINUOUS (uzun v. kısa olaylar, tekrar eden olaylar, devamlılık)
H. PAST PERFECT SIMPLE (when, before, after, by + …)
İ. PASSIVES (present, past, present perfect, past perfect, future ve modal passives)
İyi seyirler.

AKARSLAN AKADEMİ
www.kenanakarslan.com

More from Genel-General

scratch kodlamayla vücudun bölümleri

Kodlamayla vücudun bölümlerini anlatan kendi özel programımı nasıl yazdım. Adım adım sizlere tüm süreci anlattım. Vücudumuzun bölümlerini Scratch programıyla interaktif bir şekilde kendi oyununuzu ve sunumunuzu kişiselleştirilmiş öğelerle hazırlayabilirsiniz. Bu programın kullanımı çok basit. Yapabilecekleriniz ise hayal gücünüzle sınırlı. Devamı-More…

scratch ile basit oyun kodlama

SCRATCH ile kodlama yapmak ve kendi kişiselleştirilmiş oyun, program, sunum ve hikayelerinizi oluşturup işinizde ve sosyal hayatınızda kullanabileceğiniz eserler yayınlayabilirsiniz. Şimdilik arayüz tanıtımıyla başlıyorum. Devamında basit animasyon ve oyunlar yapacağız beraber. İyi seyirler. Devamı-More…

dinleme ve konuşma ipuçları

Hepinize merhaba, İpuçlarına geçmeden önce kitabımdan bahsetmek istiyorum: Uzun emek ve uğraşlarım sonucu ortaya çıkardığım ve uzun zamandır da yayınlanmasını beklediğim “Akarslan’s Affixioncary”den sonra ikinci kitabım “Türkçe Konuşanlar İçin İngilizce Kelimelerin Söyleniş Kuralları” çıktı. Yakında d&r ve idefix gibi tüm … Devamı-More…

yazma görevi: technology to survive

Writing stance or opinion paragraphs. Duruş ya da fikir paragrafları yazmak için aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz. TASK: ‘Due to limited resources, and an environment that is changing for the worse, humans need to make bold tecnological decisions to survive.’ Do you … Devamı-More…