ÖABT İngilizce

hikayede plan five part plot pattern

Türkçe’de hikayede plan anlatılırken genellikle serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden bahsedilir. İngilizce’de serim, exposition‘a denk gelir. Beginning ya da introduction olarak açıklanabilir.

Düğüm ise ingilizce hikayelerde üçe ayrılmıştır: rising action (main problem or conflict given, leading to climax) dediğimiz heyecanın ve olayların tepe noktasına yani climax‘e gidiştir. Climax=turning point ise dönüm noktası olan en heyecanlı bölümdür. Kahramanlar genelde en büyük zorluklarla bu noktada yüzleşirler. Falling action ise climax’te alınan kararların veya gidilen yolların sonucu ortaya çıkan olaylardır.

Çözüm bölümünün ingilizcedeki karşılığı ise Resolution‘dır. Burada artık conflict/problem her neyse artık çözülür. Genellikle ya happy ending ya da sad ending ile olaylar bağlanır.

Bu konuyla ilgili soru ÖABT ingilizce alan bilgisi testinde sorulmuştur. Çeldirici olarak synopsis kelimesi konmuştur. Synopsis özet anlamına gelmektedir.

More from ÖABT İngilizce

öabt ingilizce alan bilgisi konu anlatımı

A- METOD VİDEOLARI (İngiliz Edebiyat videoları için aşağı inin) Videoların tamamına Youtube kanalım Akarslan Akademi öabt ingilizce oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Yeni videoları yayına hazırlıyorum… İyi seyirler… 1- METHODOLOGY (Öğretim Yöntem ve Teknikleri Giriş) 2- GRAMMAR TRANSLATION METHOD-GTM ve DIRECT METHOD-BERLITZ … Devamı-More…

ELT Methods and Approaches Summary

Aşağıda ingilizce özetleri bulabilirsiniz. Görüntülü Türkçe anahtar kelimeli anlatım için kanalımdaki öabt ingilizce konu anlatım videolarım şu oynatma listesinde: ÖABT İNGİLİZCE İNGİLİZCE ÖZET: METHODS AND APPROACHES IN ELT THE GRAMMAR TRANSLATION METHOD (GTM) Learning Theory: Deductive learning is essential. First, … read more