ingilizce sayılar numbers 1-20

This game will help new learners of English count and write the numbers up to 10. If you cannot see the game, activate the flash plugin or visit the page provided below (click the green flag to start and the red octagon to stop):

Bu oyunla İngilizce öğrenmeye yeni başladıysanız 10’a kadar ingilizce saymayı ve yazmayı pekiştireceksiniz. Oyunu göremezseniz flash eklentisini etkinleştirin ya da

https://scratch.mit.edu/projects/195258192/ adresini ziyaret edin (Başlamak için yeşil bayrağı durdurmak içinse kırmızı sekizgeni tıklayın).

This game is from 1 to twenty. This game will help new learners of English count and write the numbers up to 20. If you cannot see the game, activate the flash plugin or visit the page provided below:

Bu oyunla İngilizce öğrenmeye yeni başladıysanız 20’ye kadar ingilizce saymayı ve yazmayı pekiştireceksiniz. Oyunu göremezseniz flash eklentisini etkinleştirin ya da

https://scratch.mit.edu/projects/195282787/ adresini ziyaret edin.Enjoy:

Ayrıca akarslanakademi youtube kanalından sayıları öğrenebilirsiniz:

çocuklar için 1den 10’a kadar ingilizce sayılar
english numbers 1-10 for kids:

zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on

Bu videoda da 11’den 20’ye kadar ingilizce sayıları ingilizce söylenişiyle bulabilirsiniz.

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

onbir, oniki, onüç, ondört, onbeş, onaltı, onyedi, onsekiz, ondokuz, yirmi