Lexical Approach Teaching Vocabulary

Lexical Approach Teaching Vocabulary

Synonym= Eş anlamlı kelime

Antonym= Zıt anlamlı kelime

Homonym= Yazılışı ve sesletimi aynı ama anlamları tamamen farklı kelime

Cognate= Köktaş kelime (Ufak değişikliklerle başka dildeki bir kelimeyle aynı kökten gelen kelime)

False friends= Farklı dillerde aynı yazılıp akraba ya da arkadaş gibi görünse de birbiriyle alakası olmayan kelimeler)

Polysemy= Çok anlamlı kelime

Connotation= Bir kelimenin içinde bulunduğu toplumda uyandırdığı olumlu ya da olumsuz his

Resimde detaylı olarak örnekleriyle görebilirsiniz.

teaching vocabulary lexical approach

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.