Akarslan’s Affixionary Roots 4

AMPHI & AMBI (iki, her iki, etraf): Amphi & Ambi  kökü türkçede karşımızda daha çok amfitiyatro, ambiyans, amfora kelimeleriyle çıkıyor.

ambiance/ambience (ambi + ance = etraf): iki yanı/çevreyi, etrafı saran herşey, ambiyans, atmosfer.

ambidexterous (ambi + dexter + ous = her iki + beceri + en): her iki elini de ustaca kullanabilen (kişi)

amphitheatre (amphi + theatre = etraf + tiyatro): iki yanı/çevreyi saran yapıda tiyatro binası

ambigous (ambi+ ag + ous = iki + sür/git + -en): anlamca birden fazla yöne giden, birden fazla anlama çekilebilen, belirsiz, müphem

ambiguity (ambi+ ag + ity = iki + sür/git + -lık): anlamca birden fazla yöne gitme, birden fazla anlama çekilme, belirsizlik, müphemlik, muğlaklık, anlam bulanıklığı

ambivert (ambi+ vert = iki + dön): iki yöne (içe dönük ve dışa dönük) dönük kimse

ambivalent (ambi + val + ent = iki + değer + olan): iki değer/fikir arasında kalan, karışık duygular besleyen, kararsız

amphibian (amphi+ bio + an = iki+ yaşam + ile ilgili): iki yaşamlı (hem karada hem suda yaşayan) Örn: kurbağa

amphora (amphi+ phor+ a = iki + taşı): (esk.) iki kulplu su taşıma kabı, amfora

 

 

Kenan AKARSLAN’ın özgün çalışmasıdır. Bireysel olarak yararlanmanız için paylaşılmaktadır. Lütfen başkalarıyla paylaşmadan önce izin alınız.

Daha fazlası için “Akarslan’s Affixionary: Kelimeleri Böl ve Yönet” kitabımı sipariş edebilirsiniz.

About akarslan

İngilizce Öğretmeni, Yazar (Akarslan's Affixionary; Türkçe Konuşanlar için İngilizce Kelimelerin Söyleniş Kuralları, A1den C2 ye herkes için okuma parçaları), YouTube: AkarslanAkademi

One comment on “Akarslan’s Affixionary Roots 4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.