Kelime Kökleri Ön Kök Çalışması

AKARSLAN’S AFFIXIONARY Kelimeleri Böl ve Yönet

ÖN KÖK ÇALIŞMASI

Verilen anlamlardan yola çıkarak sorulan kelimelerin anlamlarını tahmin etmeye çalışın!

  1          tele + vision             = uzak görüntü

            re + new                   = (yeniden) yenilemek

            revise                                    = ?

 

2          fratri + cide              = kardeş öldürme/kesme

            matri + arch + al      = ana erkil

            matricide                  = ?

 

3          patho + log +y         = hastalık bilimi

            psycho + log + y    = ruh bilimi

            psychopath             = ?

 

4          tele + phone                        = uzak ses

            gramo + phone       = yazı ses

            telegram                   = ?

 

5          photo + graph         = ışık yazı

            gener + ate              = üretmek

            photogenic              = ?

 

6          bi + annu + al          = yılda iki (defa olan)

            ortho + ped + y       = düz ayak

            biped                         = ?

 

7          im + mob + ile          = hareketsiz, gitmeyen

            auto + bio + graphy= kendi yaşamını yazma

            automobile              = ?

 

8          ambul + ance          = gezer, yürür

            in + somnia              = uykusuzluk

            somnambulance    = ?

CEVAPLAR

1          yeniden gözden geçirme, inceleme

2          ana katilliği, ana katli

3          ruh hastası, psikopat

4          uzak yazı, telgraf

5          ışık üreten/yayan, fotojenik

6          iki ayak(lı)

7          kendi gider/hareket eder, otomobil

8          uyur-gezerlik

Birçoğu dilimize geçmiş kelimelerin içerdiği kökleri akılda tutmak daha kolay olacaktır. Bazı ön/soneklerle, kökleri ve farklı hallerini “revise” “(yeniden) gözden geçir”elim:

 tele                 : uzak

vis/vid           : gör/göz

re                    :  yeniden

frat(e)r           : kardeş

cid/cis           : kes/öldür

mat(e)r          : ana/anne

arch               : erk, güç

path/pat/pas            : hasta,  his

log/loc/loqu : bil, söz, konuş

psych : ruh

phon              : ses

gram/graph  : yaz

phot/phos    : ışık

gen                : üre, doğ

bi                    : iki

annu/enni     : yıl

ortho             : düz

ped/pod        : ayak

mob/mot/mov : hareket, git, güt

auto               : kendi

bio                  : can, yaşam

ambul : gez, yürü

somn             : uyku

Şimdi de bu eklerle türetilmiş başka kelimelerin anlamlarını tahmin etmeye çalışın!

 

                                                Tahminim                                         Sözlük anlamı

Visit                :           _______________                         _______________

Biology         :           _______________                         _______________

Generator      :           _______________                         _______________

Generation   :           _______________                         _______________

Antipathy      :           _______________                         _______________

Televise        :           _______________                         _______________

Ambulate      :           _______________                         _______________

Biocide         :           _______________                         _______________

Incision         :           _______________                         _______________

Engender     :           _______________                         _______________

Maternity       :           _______________                         _______________

Motivate        :           _______________                         _______________

Apathetic      :           _______________                         _______________

Cacophony  :           _______________                         _______________

Symphony    :           _______________                         _______________

Photoelectric :         _______________                         _______________

Video             :           _______________                         _______________

Kelimeleri tahmin ederken % 100’lük doğruluğu köklerin tamamını çalıştıktan sonra yakalamaya çalışabilirsiniz. Bu aşamada, tamamen yabancı görünse bile kelimelerin öğrenilmesinin parçalara ayrıldığında daha kolay olduğunu göreceksiniz. Var olan kelime bilginizi daha anlamlı bir şekilde aklınızda tutacak, unutmaya başladığınız kelimeleri daha kolay hafızanızdan geri çağırabilecek ve karşılaştığınız yeni kelimelerden doğrudan kaçmak yerine onların anlamını büyük bir doğruluk yüzdesiyle tahmin etmeye dolayısıyla sözlüklere daha az ihtiyaç duymaya başlayacaksınız.

Idefix, D&R, İnkılap, Kitapyurdu ve Siyasal Kitap gibi saygın online kitap satış noktalarıyla, Adana Karahan ve Nobel Tıp Kitabevi ve tüm Kitapsan şubelerinden kitabımı edinebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.