A.1 Seviyesi 2. dönem 1. İngilizce Yazılı Soruları

……………………………….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜREĞİR ANADOLU LİSESİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

NAME            :                                                                                                                    DATE: ……/……./2013

SURNAME:                                                                                                            CLASS: 9/AND-……

NUMBER:

A.        Read the text and circle the correct answer. (Parçaları okuyun ve doğru cevabı yuvarlak             içine alın)      (5X4=20)

 

 

B.        Fill in the blanks with the correct word. (Boşluları doğru kelimelerle doldurun)       (5X4=20)

NUTRITIONIST      SHOULDN’T                       SNACK                     CELEBRITY                        STEAMED

  1.          My name is Brian Joubert and  I usually have a _____________ like an apple or banana.
  2.         I like junk food but I _____________ eat them.
  3.          I am Hugh Jackman. I am  an actor. As a _____________ I sometimes change my diet.
  4.         My _____________ says what I should eat or I shouldn’t.
  5.          For lunch, I sometimes eat pizza, but I usually eat soup and           _____________ chicken breast

C.        Put the words in the correct order. (Kelimeleri doğru sıraya koyun) (5X3=15)

D.        Answer the questions about you. (Önceki sayfada yazdığınız soruları kendinize göre uzun cevap verin) (5X3=15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E.        Fill in the categories with the food/drink vocabulary. (Yiyecek/içecekleri gruplandırın.)

            (15X1=15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.        Mike is an obese. What should he do to lose weight? (Mike aşırı kilolu. Kilo vermek için ne             yapmalı?)     (5X3=15)

I think…          a.         Mike should ……………………………………………………………

b.         Mike should ……………………………………………………………

c.         Mike should ……………………………………………………………

d.         Mike shouldn’t …………………………………………………………

PATIENT’S NAME: MIKE              e.         Mike shouldn’t …………………………………………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.