yds 2016 ingilizce hatalı soru ve cevaplar

https://en.wikipedia.org/wiki/Zimmermann_Telegram adresinden alındığı anlaşılan ve ais.osym.gov.tr adresinde açıklanan temel soru kitapçığının 54. sorusuna denk gelen paragraf sorusunun cevaplarının yanlış olduğunu düşünüyorum.

Paragrafın geneline bakıldığında 1. dünya savaşında genelde teknolojinin özelde de yanlış anlaşılan telgraf mesajlarının diplomasiye etkisinden bahsediliyor. Almanya örneği ise bu durumu örneklemek için kullanılmakta ancak verilen örnek ana fikri desteklemek içindir. Paragrafın giriş cümlesi (teknolojinin diplomasiye etkisi) ile sonuç cümlesi (yanlış anlaşılan bu yeni teknolojinin-telgrafın- insan hatasıyla iki kat olumsuz etkisi) ve ayrıca arada ikinci örneği verirken kullanılan (telgrafın diplomasi üzreine en önemli-illustrative-etkisi) ifadeler; bunların yanı sıra Almanya dışında savaşa katılan başka ülkelerden de bahsedilmesi anafikir olarak cevabın Alman diplomasisi olarak dar çerçevede görülemeyeceğinin işaretidir.

Diğer şıklar da çok kapsayıcı olmamakla beraber en doğru cevap telgrafın 1. Dünya savaşında kullanımı olmalıdır. Ancak şıklarda yazılmamış olsa da en iyi başlık ‘Telgrafın 1. Dünya Savaşı’nda diplomasi üzerine etkisi’ ya da ‘The effects of Telegram on diplomacy (of countries) in the first world war’ olmalıdır.

YDS 2016 İNGİLİZCE DETAYLI SORU DEĞERLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYIN

About akarslan

İngilizce Öğretmeni, Yazar (Akarslan's Affixionary; Türkçe Konuşanlar için İngilizce Kelimelerin Söyleniş Kuralları, A1den C2 ye herkes için okuma parçaları), YouTube: AkarslanAkademi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.