Türkçe Kelimelerin Fonetik Alfabesi ile Yazımı

Dosya PDF olarak bilgisayarınıza indirilebilir. İndirdiğinizde sol üstte konuşma balonu olarak dinleyici notlarını da bulabilirsiniz. Makalenin tam metni (A1-A2 seviyesinde Türkçe kelimelerin uluslararası fonetik alfabesi (UFA) formatında transkripsiyonunu gösteren tam listeyi de içerir şekilde) yakın zamanda IJLA dergisinde de online olarak yayınlanmıştır:
Tam metne ulaşmak için tıklayın

Türkçe kelimeleri fonetik alfabesine hızlı çeviri programı için tıklayın.

IPA ile yazılmış herhangi bir metni IPA formatlı haliyle okutmak için tıklayın.

The links above will link you to free online tools that automatically convert Turkish text to its phonetic transcription and reads the IPA transcribed version.

Çalışmanın Akademik Özet Kısmı:
ÖZET
Arkaplan: Türkçe dilinin uzun bir tarihi vardır ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşulmaktadır. Sadece gurbetçi Türk ailelerinin çocukları değil aynı zamanda birçok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesinde yaşayan insan ülkeler arası ilişkiler ve Erasmus + gibi değişim programlarından sonra gelişen etkileşim sayesinde Türkçe’yi öğrenmeye başlamıştır. Türkçe’nin yabancılara öğretimi nasıl olmalıdır konusundaki çalışmalar da yavaş yavaş artmaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın ana amacı Türkçenin Yabancı Dil olarak öğretimi (TYD) kapsamında Türkçeyi öğrenenler için bu dilde kelimeleri doğru şekilde kullanıp telaffuz ederek bu dile hakim olma konusunda otonomi ve özgüven kazanabilmesi ile sonuçlanacak Uluslararası Fonetik Alfabesi (UFA) transkripsiyonlu Türkçe kelimeler listesi üretmektir.
Yöntem: Bazı temel Türkçe kelimeleri görsel olarak öğretme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Doç. Dr. Fatma AÇIK’ın A1-A2 seviye Türkçe kelimeler listesini temel alarak hazırlanan sözcük listesinin çeviriyazımı (transkripsiyonu) için UFA temelli bir fonetik alfabesi semboller listesi hazırlanmıştır. Sonuç ve Tartışma: UFA çevrimyazılı yaklaşık 700 kelimelik bir liste hazırlanıp makaleye eklenmiştir. Ancak listenin daha fazla kelime sayısına ihtiyacı vardır. Ayrıca bu çalışmanın TYD alanına daha fazla katkıda bulunmak hedefiyle her seviyedeki kelimeleri dâhil edecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: UFA, A1-A2 Türkçe Kelimeler Listesi, Türkçe Kelimelerin UFA (IPA) Transkripsiyonu

PDF Formatında Online okumak için:

http://www.kenanakarslan.com/wp-content/uploads/2016/05/Türkçe-kelimelerin-fonetik-alfabesiyle-yazımı.pdf

Metin Olarak:
‘TRANSCRIPTION OF A1-A2 LEVEL TURKISH WORDS IN THE IPA (INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET) FOR LEARNERS OF TFL (TURKISH AS A FOREIGN LAGUAGE)’

Inst.Kenan AKARSLAN
Adana Science and Technology University

Background
More than 20 script types in the world: Latin, Chinese, Arabic …
The IPA used for allophonic or phonemic transcription
The IPA is used more frequently (Pekacar & Dilek, 2008) to show articulation in symbols

Background
International Phonetic Association (1999) aims to create a ‘consistent way of representing’ spoken language
There are many symbols
Some are newly created and some obsolete

Background
Problems with the IPA
Not accepted everywhere (e.g. The USA)
Enormous number of symbols
Difficulty of typing/finding symbols on keyboards
Difficulty of printing (loss of information due to out-of-date printing software)
Cannot show all articulations within a language (e.g. /θ/ by the English word thief is not valid for dialects which pronounce the ‘th’ as a labiodental fricative /f/ or a dental stop /t̪/)

Background
Advantage of the IPA
The IPA chart is free to copy (many hardcopies, interactive audio-visual resources)
Many learners are already familiar with the IPA (from English coursebooks and the Latin alphabet)
Shows stress patterns within a word

Background
Advantage of the IPA

Background
More people learn Turkish and
More studies are carried out

Background
More people learn Turkish and
More studies are carried out

Aim
We should take advantage of the IPA while teaching Turkish as well
We need Turkish monolingual dictionaries with IPA transcriptions to provide autonomy to TFL learners

Aim
Turkish words are spelled and pronounced the same way
But different learners with different backgrounds need a commonly accepted transcribing system

Aim
Amcasıamkasi
Yıllarındaillarında
Kuşkus
Egeece
Hatayyatay
KasKıs

Aim
Similar problems occur in teaching English too. E.g.In Arabic the sound /p/ does not exist. Therefore, instead of /pəˈteɪtəʊ/, they tend to say /bəˈteɪtəʊ/
Similarly
Pay
Pill
Pit

Aim

Aim

Aim

Aim

Aim
PROBLEM?
no studies carried out on transcribing Turkish words in the IPA format.
No corpora to study on (The Britsh National Corpus (BNC))
The BNC includes around 100 million samples from various different sources. Linguists from all over the world has the privilege to access the corpus to study concordances.

Method
A1-A2 words from Açık’s list*
A phonetic alphabet with selected symbols adopted

(downloadable from: http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatma_acil_temel_turkce_soz_dagarcigi.pdf, 13.11.2015, 11.30)

Method
A phonetic alphabet with selected symbols adopted

Conclusion
About 700 words transcribed into the IPA
While 38 of the symbols overlap with the IPA symbols, only four of the symbols differ from widely used IPA symbols which are /ɟ/ for ‘g’ as in ‘güzel’, but not ‘gazete’; /ɣ/ for ‘ğ’ as in ‘doğa’; /ɫ/ as in ‘lale’ but not ‘kalın’, /ʊ̈/ as in ‘üzüm’.
These symbols are also among widely accepted types adopted by different sources.
/θ/ and /ð/ symbols were not used as they do not have any corresponding sounds in Turkish.

Conclusion
Each word is transcribed in such a way that learners of TFL are able to see each syllable split from eachother by (.) sign.
Another conducive aspect of the transcribed list is that these learners can see the stress pattern in the words with (‘) symbol.
e.g.:
/’ʌ.dʒʌ.ba:/ for ‘acaba’
The (-) sign shows that the word is the root of a verb.
e.g.:
/ce’sɪl-/ for ‘kesil-’

Conclusion
Needs developing by:
Adding more words
Adding more levels
Adding more features such as writing the parts of speech of each word
Adding more articulative options for words if needed
For both native learners and TFLs
Useful for:
The symbols are TFL and ELT learners at the same time

Suggestions and Conclusion
It is suggested that
transcription softwares be created to ease the burden of converting words into phonetic symbols. Despite the enormous number of softwares created to overcome this problem for English words, there are no programs alike to speed up the transcription process for Turkish words. Related institutes in the field of TFL may support programmers to facilitate creation of more comprehensive list of words transcribed.

Suggestions and Conclusion
Another important point is that scholars studying the corpus of Turkish language should collaborate to create lists of words according to CEFR levels as it was observed that there are few word lists to be based on to transcribe into the IPA format.

If professional producers of monolingual Turkish dictionaries utilize the IPA transcriptions as well, it will act as an accelerative force leading to further studies in this area.

REFERENCES
ınternational Phonetic Association. (1999). Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatma_acil_temel_turkce_soz_dagarcigi.pdf***

http://www.antimoon.com/resources/phonchart2008.pdf***

PEKACAR, Ç., & Dilek, F. (2008). Uluslararası Fonetik Alfabe ve Türkiye’de Ağız Araştırmaları. Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 14-00.

Tüm, G. (2014). Phonological Problems Encountered in Multinational Classrooms in Teaching Turkish As a Foreign Language. HACETTEPE ÜNİVERSİTESI EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 29(2), 255-266.

COŞKUN, M. V. (1999). Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler. Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı Belleten, I-II(42), 41-50.

ŞENGÜL, K. (2014). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 3(1).

The End
Any questions or comments, please?

Conclusion
THANKS FOR LISTENING

‘TRANSCRIPTION OF A1-A2 LEVEL TURKISH WORDS IN THE IPA (INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET) FOR LEARNERS OF TFL (TURKISH AS A FOREIGN LAGUAGE)’

KENAN AKARSLAN
CUELT 2016

Bu da ilginizi çekebilir: Türkçe kelimeleri IPA formatına dönüştürmek/çeviriyazımı için kısa bir yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.