doğru söze ne denir: Albert Einstein

Burada Albert Einstein’dan güzel ve özlü sözler bulacaksınız. Hergün veya her fırsatta yenileri eklenecek bu yazıya. İyi okumalar.

““Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.

İki şey sonsuzdur: evren ve insanın aptallığı ama evren konusunda emin değilim.” ― Albert Einstein

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

Hayatında hiç hata yapmamış kişi yeni bir şeyi hiç denememiştir.”
― Albert Einstein

““I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.

3. Dünya savaşında hangi silahlar kullanılır bilmem, ama 4.sü sopa ve taşlarla olur.”― Albert Einstein

“Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.

Otoriteye olan kör inanç gerçeğin en büyük düşmanıdır.”
― Albert Einstein

“We all know that light travels faster than sound. That’s why certain people appear bright until you hear them speak.

Işığın sesten hızlı gittiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bazı insanlar onlarla konuşana kadar parlak görünür.”
― Albert Einstein

“Genius is 1% talent and 99% percent hard work…

Deha %1 yetenek, % 99 sıkı çalışmadır…”
― Albert Einstein

“Öğrenmemi engelleyen tek şey aldığım eğitimdir.

The only thing that interferes with my learning is my education.”
― Albert Einstein

“We can not solve our problems with the same level of thinking that created them

Sorunlarımızı, o sorunları yaratan aynı düşünce seviyesiyle çözemeyiz.”
― Albert Einstein

“If I were to remain silent, I’d be guilty of complicity.

Sessiz kalmam suça ortak olmam demektir.”
― Albert Einstein

“Oyun, araştırmanın en güzel şeklidir.

Play is the highest form of research.”
― Albert Einstein

“Three great forces rule the world: stupidity, fear and greed.

Üç büyük güç dünyaya hükmediyor: aptallık, korku ve açgözlülük.”
― Albert Einstein

“It is harder to crack prejudice than an atom.

Önyargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zordur.”
― Albert Einstein

“Force always attracts men of low morality.

Güç her zaman ahlaksızı/erdemsizi cezbeder.”
― Albert Einstein

“Excellence is doing a common thing in an uncommon way.

Mükemmelik sıradan bir şeyi sıradışı biçimde yapmaktır.”
― Albert Einstein

“How I wish that somewhere there existed an island for those who are wise and of good will.

Akıllı ve iyi niyetliler için oralarda bir yerde bir ada var olmasını o kadar çok isterdim ki.”
― Albert Einstein

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that it is stupid.

Herkes dahidir. Ancak balığı ağaca tırmanma becerisiyle yargılarsan hayatı boyunca aptal olduğuna inanarak yaşar.”
― Albert Einstein

“A society’s competitive advantage will come not from how well its schools teach the multiplication and periodic tables, but from how well they stimulate imagination and creativity.

Bir toplumun rekabette kazanması okullarının çarpmayı ve periyodik tabloyu nasıl öğreteceğiyle değil hayal gücü ve yaratıcılığı nasıl harekete geçireceğiyle ilgilidir.”
― Albert Einstein

Kaynak: https://www.goodreads.com/author/quotes/9810.Albert_Einstein

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.