word stress in Turkish

Yabancılara Türkçe öğretiminde eksik kalan bir alanı bu video ile tamamlamaya çalıştım: Türkçe kelimelerde hangi hece vurguludur? Tutarlı kurallar var mıdır? Hangi ekler vurgu kabul eder hangileri vurguyu değiştirir? Özel isim, cins isim ya da coğrafi adlarda farklılıklar nelerdir? gibi soruların cevabını vermeye çalışıyorum. İyi seyirler.

I tried to fill in gap missing in teaching Turkish to foreigners with this video: Which syllable is emphasized in Turkish words? Are there consistent rules? Which suffixes receive the stress and which change the stress? What are the differences in a proper noun, common nouns or geographical nouns? I try to answer such questions as these. Enjoy!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.