corona cartoon karikatür

Corona virus is searching how to go viral. To go viral means to spread quickly especially on the internet by social media or emails. Why is the virus searching for this? People are social distancing and the virus is looking for new ways to spread itself as the search term ‘viral’ suggests it is a virus. Viral and virus terms share the same root.

Another point is that people have adopted a way to continue learning: distant learning. The virus is trying to keep itself up to date with this technique.


Corona virüsü nasıl viral olunacağını araştırıyor. Viral olmak, özellikle internette sosyal medya veya e-postalar aracılığıyla hızla yayılmak anlamına gelir. Virüs neden bunu arıyor? İnsanlar sosyal mesafeyi koruyorlar ve virüs, ‘viral’ arama teriminin de hakkını vererek bir virüs olduğu için kendini yaymanın yeni yollarını arıyor. Viral ve virüs terimleri aynı kökü paylaşıyor çünkü.

Bir başka noktada insanların öğrenimlerini devam ettirmek için yeni bir yol benimsemeleri: uzaktan eğitim. Virüs de bu teknikle kendisini güncel tutmaya çalışıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.