türkçe

türkçe deyimler gif animasyon

ağız değiştirmek: eskiden söylediğinin tersini söylemeye başlamak (Oxford). önce söylediğini başka türlü anlatmak (TDK)

başında kavak yeli esmek: gerçekleşmeyecek şeyler düşünerek vakit geçirmek (TDK)
göz dikmek: bir şeyi ele geçirmek isteğine kapılmak (TDK)
kulak kabartmak: belli etmemeye çalışarak dinlemek (TDK)
deveye hendek atlatmak: birine yapılması çok zor, hemen hemen imkânsız olan işleri yaptırabilmek (TDK)