Tag Archives: Alan Bilgisi İngilizce

hikayede plan five part plot pattern

Türkçe’de hikayede plan anlatılırken genellikle serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden bahsedilir. İngilizce’de serim, exposition‘a denk gelir. Beginning ya da introduction olarak açıklanabilir.

Düğüm ise ingilizce hikayelerde üçe ayrılmıştır: rising action (main problem or conflict given, leading to climax) dediğimiz heyecanın ve olayların tepe noktasına yani climax‘e gidiştir. Climax=turning point ise dönüm noktası olan en heyecanlı bölümdür. Kahramanlar genelde en büyük zorluklarla bu noktada yüzleşirler. Falling action ise climax’te alınan kararların veya gidilen yolların sonucu ortaya çıkan olaylardır.

Çözüm bölümünün ingilizcedeki karşılığı ise Resolution‘dır. Burada artık conflict/problem her neyse artık çözülür. Genellikle ya happy ending ya da sad ending ile olaylar bağlanır.

Bu konuyla ilgili soru ÖABT ingilizce alan bilgisi testinde sorulmuştur. Çeldirici olarak synopsis kelimesi konmuştur. Synopsis özet anlamına gelmektedir.

İngilizce Özel Ders!

Adana’da İngilizce Dersleri! Adana’da Özel İngilizce Dersleri! (Private English Lessons in Adana) “İngilizce Öğrenmek ve Geliştirmek istiyorum” diyenler! “İngilizce Özel ders almak istiyorum” diyenler! ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) özel hazırlık dersi YDS (Yabancı Dil Sınavı) özel hazırlık dersi LYS-5 … Devamı-More…