Tag Archives: alan bilgisi

Lexical Approach Teaching Vocabulary

Lexical Approach Teaching Vocabulary Synonym= Eş anlamlı kelime Antonym= Zıt anlamlı kelime Homonym= Yazılışı ve sesletimi aynı ama anlamları tamamen farklı kelime Cognate= Köktaş kelime (Ufak değişikliklerle başka dildeki bir kelimeyle aynı kökten gelen kelime) False friends= Farklı dillerde aynı … Devamı-More…