Tag Archives: çıkan kelimeler

2014 8. Sınıf 1. DÖNEM TEOG kelimeleri

2014 8. SINIF 1. DÖNEM TEOG SINAVINDA ÇIKAN SORULARIN KELİME ANALİZİ (KELİMELERİN TÜRKÇELERİYLE BİRLİKTE) ALFABETİK VE KELİMELERİN KULLANIM SIKLIĞINA GÖRE SIRALAMA HALİNDE İKİ LİSTE

(c) kenanakarslan.com (Lütfen kaynak göstererek paylaşınız ya da kullanınız)

Teog sınavına çalışmak isteyen öğrenciler buradaki kelimeleri öncelikle gözden geçirip bildiklerini elemeli sonra bilmediği ya da az bildiği kelimelere odaklanmalıdır. Alfabetik sırayla kelimeyi ve devamında çıkma sıklığı ile kelimenin anlamını görebilecek ve alttaki ikinci listede ise en çok kullanılan kelimeden en aza doğru sıralanmış olarak aynı kelimeleri göreceksiniz. Böylelikle hangi kelimelere odaklanmanız gerektiğini kendiniz için göreceksiniz. Sınavda toplamda 300’ün biraz üzerinde kelime kullanılmış. Bu kelimelerin birçoğunuz zaten bilir bir öğrenci. Bu kelimelerin bazıları da iki kere yazılmış kabul edilebilir. Örneğin do/does/don’t/doesn’t gibi ‘do’ fiilinden gelen kelimeler ayrı sayılmıştır. Sonuç olarak aslında birazcık motivasyonla başarılamayacak bir kelime dağarcığı veya aşılamayacak bir sınav değil:)

AYRICA GÖRÜNTÜLÜ DERSLER İÇİN TIKLAYIN!

ALFABETİK SIRAYLA

a 30 bir
about 1 hakkında
absolutely 1 kesinlikle
activities 1 etkinlikler
acts 1 hareketler
adults 1 yetişkinler
afraid 1 korkmuş
after 1 sonra
age 1 yaş
all 1 tüm, hepsi
alone 2 yalnız, tek
also 1 ayrıca, de, da
alternatively 1 alternatif olarak
always 2 her zaman
an 3 bir
and 13 ve
angry 3 kızgın, sinirli
annoyed 1 kızgın, sinirli
anything 1 herhangi bir şey, hiçbirşey
are 6 am/is/are
aren’t 1 am/is/are
as 1 olarak, iken, -dığında
at 6 de, da
away 1 uzakta
bad 3 kötü
badly 1 kötü bir şekilde
balcony 1 balkon
be 8 olmak fiili (am/is/are/was/were)
beat 1 dövmek, yenmek
because 2 çünkü
before 2 önce
believe 1 inanmak
better 3 daha iyi
big 1 büyük
black 1 siyah
bored 3 sıkılmış
building 2 bina
but 7 ama
buying 1 satın alma
by 1 ile, tarafından, yanında
café 1 kafe
can 2 ebilmek, yapabilmek
candies 1 şekerler
care 1 bakım
check 1 kontrol
cheerful 2 mutlu
chemical 1 kimyasal
chess 1 satranç
chocolate 1 çikolata
cleanser 1 temizleyici
clear 1 net, temiz
congratulate 1 tebrik etmek
could 1 ebilmek, yapabilmek (geçmiş zaman hali)
couldn’t 2 ebilmek, yapabilmek (geçmiş zaman olumsuz hali)
country 2 ülke, kırsal alan
course 1 kurs, yol
cream 1 krema
daily 1 günlük
daisies 2 papatyalar
dandruff 1 kepek, konak
day 1 günlük
demonstrations 2 gösteri
develop 1 geliş(tir)mek
difficult 1 zor
do 14 yapmak
doctor 1 doktor
does 3 yapmak (es takısı ile)
doesn’t 1 yapmak (olumsuz hali, es takısı ile)
dog 2 köpek
doing 1 yapmak (ing eki ile)
don’t 7 yapmak (olumsuz hali)
dream 9 rüya (görmek)
dreams 1 rüyalar
early 1 erken
easily 1 kolayca
eat 4 yemek
eating 1 yeme
energetic 1 enerjik
enough 2 yeter(li)
every 1 her
everything 1 herşey
exam 2 sınav
exams 2 sınavlar
exercise 3 alıştırma
expect 1 beklemek, ummak
experiments 1 deneyler
faces 1 yüzler
facial 1 yüze ait
favourite 1 favori, sevilen
feel 3 hissetmek
field 2 alan, tarla
find 1 bulmak
food 2 besin, yiyecek
for 4 için
forget 2 unutmak
freckles 1 çiller
fresh 2 taze
friend 2 arkadaş
friends 7 arkadaşlar
funny 1 komik, eğlenceli
gain 1 kazanmak
generous 2 cömert
get 4 elde etmek, almak
gets 3 elde etmek, almak (geniş zaman s takılı)
girl 1 kız
go 4 gitmek
god 1 tanrı
going 1 gitme
good 6 iyi
got 2 get ikinci ve üçüncü hali
great 1 büyük, harika
gym 2 jimnastik salonu
habits 1 alışkanlıklar
had 2 have 2. hali
hair 2 saç
hands 2 eller
happened 1 olmak 2. hali
hardworking 2 çalışkan
has 1 sahip olmak
have 10 sahip olmak
having 1 sahip olmak ing ekli hali
he 5 o
he’ll 1 he will (o … Ecek)
he’s 1 he is kısaltma (o … Dur)
heads 1 baş(lar), kafa(lar)
health 1 sağlık
healthier 1 daha sağlıklı
healthy 1 sağlıklı
hear 1 duymak
help 2 yardım etmek
helpful 1 yardımsever
helps 1 yardım etmek s takılı hali
her 2 onun (kızlar için)
herbal 1 bitkisel
him 7 onu (erkekler için)
his 5 onun (erkekler için)
hope 2 ummak, umut
how 1 nasıl
hungry 1
i 27 ben
i’d 1 I would kısaltılışı (Ben … Erdim)
i’m 2 I am kısaltılışı (Ben …..m)
idea 1 fikir
if 4 eğer, se, sa
in 19 içinde
ingredients 1 içerik
is 7 am/is/are
isn’t 4 am/is/are olumsuz not almış hali
it 13 o (cansız varlıklar ve hayvanlar için)
it’s 1 it is kısaltılışı (O ….dır)
job 2 meslek
junk 1 abur cubur, çöp
keep 1 korumak, tutmak
keeps 2 korumak, tutmak s takılı
lazy 1 tembel
learn 1 öğrenmek
learns 1 öğrenmek s takılı hali
lessons 1 dersler
let’s 1 let us kısaltılışı (haydi ….lim)
life 1 hayat, yaşam
light 1 hafif, ışık, aydınlık
like 3 sevmek
likes 4 sevmek s takılı
listening 1 dinlemek ing takılı
lonely 2 yalnız, tek
look 1 bakmak, görünmek
lot 1 çok
lunch 1 öğle yemeği
make 3 yapmak
making 1 yapmak ing takılı
marks 3 işaret etmek s takılı
massager 1 masajcı
may 1 ebilmek (olasılık veya izin bildirmek için)
me 2 beni
means 7 anlamına gelmek s takılı hali
meet 1 buluşmak, tanışmak
mind 1 zihin, umrunda olmak
moisturizing 1 nemlendirici
money 4 para
morning 3 sabah
mother 1 anne
moving 1 hareket etmek ing takılı
must 1 meli, gereklilik
mustn’t 1 meli, gereklilik olumsuz not almış
my 6 benim
names 2 isimler
naughty 1 yaramaz
need 5 ihtiyacı olmak
never 3 asla
new 5 yeni
night 1 gece
nightmare 1 kabus
not 2 cümlelere olumsuzluk katan kelime
of 6 nın, nin
often 2 sık sık
one 1 bir
or 1 veya
out 1 dışarı, dışında
people 1 insanlar
personal 1 kişisel
physical 1 fiziksel
pictures 1 resimler
pizza 2 pide
plan 1 plan
please 1 lütfen
polite 1 kibar, nazik
possessions 1 sahip olunan eşyalar
prefer 1 tercih etmek
prepared 1 hazırlıklı, hazırladı
problems 2 sorunlar
products 1 ürünler
qualities 1 nitelikler
rather 1 dahası, ziyade
really 2 gerçekten
regularly 2 düzenli bir şekilde
remember 2 hatırlamak
remembering 1 hatırlamak ing takılı
repeat 2 tekrar etmek
rest 4 dinlenmek, geriye kalan
result 1 sonuç
rid 1 den kurtulmak
routine 1 rutin, alışılmış düzen
running 1 koşmak ing takılı
sailing 2 tekne vs. kullanma/ile gezme ing takılı
salad 1 salata
saw 4 görmek 2. hali, testere
school 4 okul
see 3 görmek
selfishly 1 bencilce
shampoo 2 şampuan
share 1 paylaşmak
she 5 o (kızlar için)
she’s 1 she is kısaltma (O ….dur)
should 4 meli (tavsiyeler için)
shout 1 bağırmak
shower 1 duş
sitting 1 sit ing takılı (oturmak)
skin 2 cilt, deri
sky 1 gökyüzü
sleep 1 uyumak
smooth 1 pürüzsüz
snowfall 2 kar yağışı
social 2 sosyal, toplumsal
soft 1 yumuşak
some 4 bazı, biraz
something 4 bir şey, bazı şeyler
sometimes 1 bazen
sorry 1 üzgün, özür dilerim
spare 1 ayırmak, yedek
spend 3 harcamak
spending 1 harcamak ing takılı
sports 3 sporlar
start 2 başlamak
stay 1 kalmak (otel vs.de)
still 1 hala, durgun
stop 1 durmak
strong 1 güçlü
study 3 çalışmak (okulda) okumak
successful 3 başarılı
sunscreen 1 güneş kremi
sure 1 emin
take 2 almak
talks 1 konuşmak s takılı
tempered 1 öfkeli, huysuz
thank 2 teşekkür etmek
that 1 o
the 11 belirteç (belirli bir nesneden bahsederken kullanılır)
then 2 o zaman, sonra
things 1 şeyler
three 1 üç
through 1 boyunca, arasından
time 3 zaman, saat
times 1 defa, kez
tips 4 ipuçları, bahşişler
tired 1 yorgun
to 25 e eki, yönelme bildirir
together 1 beraber
tomorrow 1 yarın
too 1 de, da, dahi
touching 1 dokunma
towards 1 e doğru
travel 1 seyahat etmek
travelling 1 seyahat  etme ing takılı
treats 1 davranmak s takılı
ufo 1 ufo
understanding 1 anlama ing takılı
unfortunately 1 maalesef, ne yazık ki
up 1 üst, yukarı, yukarı doğru
use 2 kullanmak
usually 1 genellikle
vegetables 1 sebzeler
very 5 çok
walk 1 yürümek
walking 1 yürümek ing takılı
want 3 istemek
wanted 1 istenen, aranan
was 5 am/is’in 2. hali
wash 1 yıkamak
wasn’t 1 am/is’in 2. hali olumsuz not almış ve kısaltılmış
watching 1 izleyen
way 1 yol
we 1 biz
week 1 hafta
weight 1 ağırlık
what 8 ne
where 1 nerede
while 1 iken, esnasında
why 3 niçin, neden
will 9 ecek, gelecek zaman eki
with 11 ile
worry 1 endişelenmek, üzülmek
would 1 will 2. hali (-ırdı)
yes 1 evet
you 32 sen
your 11 senin
yourself 1 kendin

KELİMELERİN KULLANILMA SIKLIĞINA GÖRE

you 32 sen
a 30 bir
i 27 ben
to 25 e eki, yönelme bildirir
in 19 içinde
do 14 yapmak
and 13 ve
it 13 o (cansız varlıklar ve hayvanlar için)
the 11 belirteç (belirli bir nesneden bahsederken kullanılır)
with 11 ile
your 11 senin
have 10 sahip olmak
dream 9 rüya (görmek)
will 9 ecek, gelecek zaman eki
be 8 olmak fiili (am/is/are/was/were)
what 8 ne
but 7 ama
don’t 7 yapmak (olumsuz hali)
friends 7 arkadaşlar
him 7 onu (erkekler için)
is 7 am/is/are
means 7 anlamına gelmek s takılı hali
are 6 am/is/are
at 6 de, da
good 6 iyi
my 6 benim
of 6 nın, nin
he 5 o
his 5 onun (erkekler için)
need 5 ihtiyacı olmak
new 5 yeni
she 5 o (kızlar için)
very 5 çok
was 5 am/is’in 2. hali
eat 4 yemek
for 4 için
get 4 elde etmek, almak
go 4 gitmek
if 4 eğer, se, sa
isn’t 4 am/is/are olumsuz not almış hali
likes 4 sevmek s takılı
money 4 para
rest 4 dinlenmek, geriye kalan
saw 4 görmek 2. hali, testere
school 4 okul
should 4 meli (tavsiyeler için)
some 4 bazı, biraz
something 4 bir şey, bazı şeyler
tips 4 ipuçları, bahşişler
an 3 bir
angry 3 kızgın, sinirli
bad 3 kötü
better 3 daha iyi
bored 3 sıkılmış
does 3 yapmak (es takısı ile)
exercise 3 alıştırma
feel 3 hissetmek
gets 3 elde etmek, almak (geniş zaman s takılı)
like 3 sevmek
make 3 yapmak
marks 3 işaret etmek s takılı
morning 3 sabah
never 3 asla
see 3 görmek
spend 3 harcamak
sports 3 sporlar
study 3 çalışmak (okulda) okumak
successful 3 başarılı
time 3 zaman, saat
want 3 istemek
why 3 niçin, neden
alone 2 yalnız, tek
always 2 her zaman
because 2 çünkü
before 2 önce
building 2 bina
can 2 ebilmek, yapabilmek
cheerful 2 mutlu
couldn’t 2 ebilmek, yapabilmek (geçmiş zaman olumsuz hali)
country 2 ülke, kırsal alan
daisies 2 papatyalar
demonstrations 2 gösteri
dog 2 köpek
enough 2 yeter(li)
exam 2 sınav
exams 2 sınavlar
field 2 alan, tarla
food 2 besin, yiyecek
forget 2 unutmak
fresh 2 taze
friend 2 arkadaş
generous 2 cömert
got 2 get ikinci ve üçüncü hali
gym 2 jimnastik salonu
had 2 have 2. hali
hair 2 saç
hands 2 eller
hardworking 2 çalışkan
help 2 yardım etmek
her 2 onun (kızlar için)
hope 2 ummak, umut
i’m 2 I am kısaltılışı (Ben …..m)
job 2 meslek
keeps 2 korumak, tutmak s takılı
lonely 2 yalnız, tek
me 2 beni
names 2 isimler
not 2 cümlelere olumsuzluk katan kelime
often 2 sık sık
pizza 2 pide
problems 2 sorunlar
really 2 gerçekten
regularly 2 düzenli bir şekilde
remember 2 hatırlamak
repeat 2 tekrar etmek
sailing 2 tekne vs. kullanma/ile gezme ing takılı
shampoo 2 şampuan
skin 2 cilt, deri
snowfall 2 kar yağışı
social 2 sosyal, toplumsal
start 2 başlamak
take 2 almak
thank 2 teşekkür etmek
then 2 o zaman, sonra
use 2 kullanmak
about 1 hakkında
absolutely 1 kesinlikle
activities 1 etkinlikler
acts 1 hareketler
adults 1 yetişkinler
afraid 1 korkmuş
after 1 sonra
age 1 yaş
all 1 tüm, hepsi
also 1 ayrıca, de, da
alternatively 1 alternatif olarak
annoyed 1 kızgın, sinirli
anything 1 herhangi bir şey, hiçbirşey
aren’t 1 am/is/are
as 1 olarak, iken, -dığında
away 1 uzakta
badly 1 kötü bir şekilde
balcony 1 balkon
beat 1 dövmek, yenmek
believe 1 inanmak
big 1 büyük
black 1 siyah
buying 1 satın alma
by 1 ile, tarafından, yanında
café 1 kafe
candies 1 şekerler
care 1 bakım
check 1 kontrol
chemical 1 kimyasal
chess 1 satranç
chocolate 1 çikolata
cleanser 1 temizleyici
clear 1 net, temiz
congratulate 1 tebrik etmek
could 1 ebilmek, yapabilmek (geçmiş zaman hali)
course 1 kurs, yol
cream 1 krema
daily 1 günlük
dandruff 1 kepek, konak
day 1 günlük
develop 1 geliş(tir)mek
difficult 1 zor
doctor 1 doktor
doesn’t 1 yapmak (olumsuz hali, es takısı ile)
doing 1 yapmak (ing eki ile)
dreams 1 rüyalar
early 1 erken
easily 1 kolayca
eating 1 yeme
energetic 1 enerjik
every 1 her
everything 1 herşey
expect 1 beklemek, ummak
experiments 1 deneyler
faces 1 yüzler
facial 1 yüze ait
favourite 1 favori, sevilen
find 1 bulmak
freckles 1 çiller
funny 1 komik, eğlenceli
gain 1 kazanmak
girl 1 kız
god 1 tanrı
going 1 gitme
great 1 büyük, harika
habits 1 alışkanlıklar
happened 1 olmak 2. hali
has 1 sahip olmak
having 1 sahip olmak ing ekli hali
he’ll 1 he will (o … Ecek)
he’s 1 he is kısaltma (o … Dur)
heads 1 baş(lar), kafa(lar)
health 1 sağlık
healthier 1 daha sağlıklı
healthy 1 sağlıklı
hear 1 duymak
helpful 1 yardımsever
helps 1 yardım etmek s takılı hali
herbal 1 bitkisel
how 1 nasıl
hungry 1
i’d 1 I would kısaltılışı (Ben … Erdim)
idea 1 fikir
ingredients 1 içerik
it’s 1 it is kısaltılışı (O ….dır)
junk 1 abur cubur, çöp
keep 1 korumak, tutmak
lazy 1 tembel
learn 1 öğrenmek
learns 1 öğrenmek s takılı hali
lessons 1 dersler
let’s 1 let us kısaltılışı (haydi ….lim)
life 1 hayat, yaşam
light 1 hafif, ışık, aydınlık
listening 1 dinlemek ing takılı
look 1 bakmak, görünmek
lot 1 çok
lunch 1 öğle yemeği
making 1 yapmak ing takılı
massager 1 masajcı
may 1 ebilmek (olasılık veya izin bildirmek için)
meet 1 buluşmak, tanışmak
mind 1 zihin, umrunda olmak
moisturizing 1 nemlendirici
mother 1 anne
moving 1 hareket etmek ing takılı
must 1 meli, gereklilik
mustn’t 1 meli, gereklilik olumsuz not almış
naughty 1 yaramaz
night 1 gece
nightmare 1 kabus
one 1 bir
or 1 veya
out 1 dışarı, dışında
people 1 insanlar
personal 1 kişisel
physical 1 fiziksel
pictures 1 resimler
plan 1 plan
please 1 lütfen
polite 1 kibar, nazik
possessions 1 sahip olunan eşyalar
prefer 1 tercih etmek
prepared 1 hazırlıklı, hazırladı
products 1 ürünler
qualities 1 nitelikler
rather 1 dahası, ziyade
remembering 1 hatırlamak ing takılı
result 1 sonuç
rid 1 den kurtulmak
routine 1 rutin, alışılmış düzen
running 1 koşmak ing takılı
salad 1 salata
selfishly 1 bencilce
share 1 paylaşmak
she’s 1 she is kısaltma (O ….dur)
shout 1 bağırmak
shower 1 duş
sitting 1 sit ing takılı (oturmak)
sky 1 gökyüzü
sleep 1 uyumak
smooth 1 pürüzsüz
soft 1 yumuşak
sometimes 1 bazen
sorry 1 üzgün, özür dilerim
spare 1 ayırmak, yedek
spending 1 harcamak ing takılı
stay 1 kalmak (otel vs.de)
still 1 hala, durgun
stop 1 durmak
strong 1 güçlü
sunscreen 1 güneş kremi
sure 1 emin
talks 1 konuşmak s takılı
tempered 1 öfkeli, huysuz
that 1 o
things 1 şeyler
three 1 üç
through 1 boyunca, arasından
times 1 defa, kez
tired 1 yorgun
together 1 beraber
tomorrow 1 yarın
too 1 de, da, dahi
touching 1 dokunma
towards 1 e doğru
travel 1 seyahat etmek
travelling 1 seyahat  etme ing takılı
treats 1 davranmak s takılı
ufo 1 ufo
understanding 1 anlama ing takılı
unfortunately 1 maalesef, ne yazık ki
up 1 üst, yukarı, yukarı doğru
usually 1 genellikle
vegetables 1 sebzeler
walk 1 yürümek
walking 1 yürümek ing takılı
wanted 1 istenen, aranan
wash 1 yıkamak
wasn’t 1 am/is’in 2. hali olumsuz not almış ve kısaltılmış
watching 1 izleyen
way 1 yol
we 1 biz
week 1 hafta
weight 1 ağırlık
where 1 nerede
while 1 iken, esnasında
worry 1 endişelenmek, üzülmek
would 1 will 2. hali (-ırdı)
yes 1 evet
yourself 1 kendin

(c) kenanakarslan.com (Lütfen kaynak göstererek paylaşınız ya da kullanınız)