Tag Archives: etken edilgen cümleler

Easy Grammar with simple graphs

İngilizcede active (etken) ve passive (edilgen) cümle kurmak için izlenmesi gereken adımların görsel sunumu:

active passive conversion by kenan akarslan

Açıklama: Etken (active) cümlelerin S+V+O cümle yapısına sahip olduğunu bilmemiz gerekli. Edilgen cümlede de durum değişmiyor ancak kırmızı ok işaretleri takip edildiğinde etken cümlenin öznesinin edilgen cümlede kullanılmasının zorunlu olmadığını farkederiz. O sebeple silik yazılmıştır. Etken cümlenin nesnesi edilgen cümlede özne konumuna geçmiş ancak bu tür öznelere sözde özne denir. Geniş zamanla çekimlenmiş etken cümle is + V3 (fiilin üçüncü hali) geçmiş zamanla kurulmuş cümlenin ise was + V3 şeklinde dönüştürüldüğüne dikkat edelim. Etken cümlenin nesnesi ‘the car’ tekil olduğu için edilgen cümlede yardımcı fiil olarak is ve was kullanıldı. Çoğul olsaydı are ve were kullanılacaktır.

İngilizcede belirli ve belirsiz article (belirteç) kullanmak için izlenmesi gereken adımların görsel sunumu:
use of articles by kenan akarslan

Açıklama: Belirteçleri (articles) kullanırken sayılabilir isimlerin özel kullanımlar dışında (ırmaklarda, okyanus adlarında ‘the’ kullanılması, ülkelerde ‘the’ kullanılmaması, mesleklerde mutlaka ‘a’ kullanılması, in the morning/afternoon gibi değişmez yapılarda ‘the’ kullanma zorunluluğu) neredeyse bütün isimler için geçerli bir süreci gösteriyor bu grafik. Bir isimle karşılaştığımızda tekil mi, çoğul mu (sayılamayan isimler çoğul yapılamazlar o yüzden sormaya gerek yoktur) diye kendimize sorarız. Sonraki adımda genel mi specific (belirli) mi yani dinleyici ya da okuyucu bahsedilen nesne ya da kişiyi biliyor mu/daha önce bahsi geçti mi diye sorarız. Örnek cümlede ilk defa bir köpekten bahsedildiği için ‘a dog’, sonra bahsedilen köpek ikinci kez söz konusu olduğu için yani belirli bir köpek olduğu için ‘the dog’ şeklinde kullanıldı. Genel olarak köpeklerden bahsedildiği için ‘dogs’ (yani zero article), mahalledeki belirli köpeklerden bahsedildiği için ‘the dogs’ kullanıldı. Bunların dışında ‘my, your…’ gibi başka niteleyiciler de kullanılabilir ki o zaman a, an, the kullanılmaz. Yani ‘*My the name is ….’ diye bir kullanım yanlış olur.

Articles Belirteçler konusunu görüntülü öğrenmek için: