Tag Archives: important figures in ELT

ELT Theorists and important names for ÖABT

ELT Theorists and important names for ÖABT

ELT THEORISTS AND IMPORTANT NAMES

1- ALWRIGHT Dick: Dick Alwright ve arkadaşları grammar öğretildikten sonra paragraf ödevini yazmayı başaramayan öğrenciler deneyiminden sonra yöntemleri sorgulamaya başlıyor. If he language teacher’s management activities are directed exclusively the learners are solving communication problems in the target language, then language learning will take care of itself…’ Bunlar product of learning’den (grammar ve kelime öğretimi) learning process’e geçmiş. Yani dilin amacı iletişimdir. Postmethod (bir metoddan ziyade alternatif teknik ve stratejiler). Exploratory practice ile T sınıfın yaşam kalitesini belirlemeli ve anlamalıdır. Daha sonra bir Learning Puzzle belirlenmeli, bilgi toplanmalı ve puzzle çözmenin farklı yolları aranmalı ve bir sonraki seviyede ne yapılacağı kararlaştırılmalıdır. (Bak.: Ivan ILLICH: Deschooling; Richard SCHMIDT; Michael LONG)
2- ASHER James: TPR= Comprehension Approach=Comprehension-Based Approach. A professor of psychology. The approach is based on the coordination of speech and action. Asher defines TPR method as one that combines information and skills through the use of the Kinesthetic sensory sysem. The S assimilates information and skills at a rapid rate. He says T is a director; Ss are actors. Harkens back to Gouin’s Series Method which affected D.M.
3- AUSUBEL David: Ausubel’s meaningful learning vs. rote learning. Influenced by Piaget (and other cognitivists) the most important factor is what the learner already knows. Meaningful so that Ss relate, subsume new information.
4- BACON Francis: Behaviorist. Behaviorists like him say one is born a tabula rasa, a blank slate and all learning is the result of outside stimuli (Bak.: John LOCKE, PAVLOV, SKINNER, WATSON, THORNDIKE; aksi görüş için CHOMSKY)
5- BERLITZ: D.M. is the brainchild of him. Ticari dil okullarında D.M. uygulamış Gouin’den esinleniyor. Berlitz wanted to immerse Ss in language by imitating children’s learning process. (Bak. Gouin)
6- BROWN Douglas: Ego enhancement motivasyon için ana etken. Bunun için adımlar: 1- Need for an exploration (being overweight), 2- Activity (going to a gym), 3- Stimulation (Desire to lose weight), 4- new knowledge (new slim body), 5- Ego enhancement (Positive mood of being slim)
7- BRUNER Jerome: Constructivist. Bruner says language is the most significant tool for cognitive development. He observed how adults employ language to support children’s development (Scaffolding). He also says formats and routines provide opportunities for children language development by creating contexts for them to predict meaning. Bruner’s LASS (Language Acquisition Support System)= Adults provide a framework of scaffolding helping children to learn. In contexts that are one step ahead of children lead them to response (Some strategies mothers or adults use for scaffolding: motherese=teacherese= caretaker speech= foreigner talk

TÜM LİSTE İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYIP DOSYAYI İNDİREBİLİRSİNİZ.

ELT Theorists and important names in ELT DOSYA BAĞLANTISI-TIKLA

DİKKAT! YEPYENİ BİR KELİME ÖĞRENME STRATEJİSİ
için bu kısmı okuyun: ÖABT ingilizce, YDS, LYS-5 ingilizce için AKARSLAN’S AFFIXIONARY: Kelimeleri Böl ve Yönet adında kelime öğrenmenizi kolaylaştıracak ve dünyada türünün tek örneği olan kök sözlüğümü D&R, Idefix gibi online yayınevlerinden siparişle satın alabilirsiniz. Ayrıca Tüm KİTAPSAN’lar ile Adana KARAHAN, NOBEL TIP’tan da alabilirsiniz.

Yeni

Akarslan’s Affixionary