Tag Archives: ingilizceyi doğru konuşmak

ŞAŞIRTICI İNGİLİZCE KELİME TELAFFUZLARI

HOCALARIN ÖĞRETMEDİĞİ ŞAŞIRTICI İNGİLİZCE KELİME SÖYLENİŞLERİ

kenanakarslan.com’dan yine “herkes için İngilizce” tadında bir derleme

(kaynak göstererek paylaşırsanız telif hakkımı ve daha da önemlisi emeğimin karşılığını vermiş olursunuzJ) :

Bırakın öğrencileri, öğretmenler olarak bizim bile şaşırabileceğimiz telaffuz biçimleri var İngilizcede. O yüzden bu başlığı uygun buldum.

Aşağıda vereceğim listedeki kelimelerin dışında nedenini anlayamadığım telaffuz hatalarıyla karşılaşıyorum arkadaşlar. Örneğin tüm Türkiye’de anlaşmış gibi öğrencilerim çorba anlamındaki ve okunuşu “suup” olan SOUP kelimesini “şuup” diye okuyorlar. LIVE kelimesini “liv” yerine “layv” diye okuyorlar. Bu biraz daha anlaşılır çünkü ilk okunuş fiil ikincisi ise sıfat yapıyor ve öğrenci bunu karıştırabilir.

Bunun dışında karşılaştığınız garip ama öğrencilerinizin ortak yaptığı telaffuz hataları varsa lütfen benimle paylaşın.

Yine what, when ve which ve soru kelimesi olmasa da gibi kelimelerde /h/ sesi okunmuyor ancak öğrencilerimiz için çok problem oluşturmadıları için üzerinde ayrıca durmadım. Sadece sorun /w/ sesinin /v/ olarak çıkartılmasında. Yani “vat” değil “wat” olarak çıkarmak gerekiyor. Ancak WHOLE, WHO, WHOSE gibi kelimelerde de bu durumun aksine /w/ sesi değil /h/ sesi çıkarılıyor. Belki bilmediğimiz sayısız daha ne garip telaffuz örnekleri vardır. İşte benim aklıma gelenler:

Advise: tavsiye etmek. Advice: tavsiye (s harfiyle yazılınca fiil, c harfiyle yazılınca isim olan başka kelimeler de var: practice>practise)

Aunt: Teyze ya da hala. Ama okunuşu “aunt” değil. Karınca anlamındaki ANT ile okunuşu aynı. “aant” diye de okunur.

Bow: selam vermek için eğilmek anlamındaysa “bau”; yay, kurdela anlamındaysa “boo” şeklinde okunur.

Building: “byıldi(n)” değil “bildi(n)” şeklinde okunur. (n) genizden çıkarılan n sesi anlamında kullanılmıştır.

Bury: gömmek anlamına gelen bu kelime “böri” değil “beri” şeklinde okunur.

Calm: sakin anlamında ki bu kelime “koolm” değil “kaam” şeklinde okunur.

Climb: tırmanmak anlamına gelen bu kelimenin sonundaki /b/ sesi okunmaz.Yani “klaym” olarak telaffuz edilir. Genelde –mb şeklinde biten kelimelerde ikisi de dudak ünsüzü olduğundan olsa gerek son ses okunmuyor. Comb (tarak-taramak), lamb (kuzu), thumb (başparmak) kelimeleri de bu kurala uyan kelimelerden.

Close: beni en çok şaşırtan telaffuz yöntemlerinden birisi. Eğer CLOSE kapatmak anlamında fiil olarak kullanılıyorsa son sesi /z/ olarak çıkarmak gerekiyor. “klooz” gibi. Ancak CLOSE yakın anlamında kullanılıyorsa /s/ sesini çıkarmak gerekiyor. “kloos” gibi. Buna benzer olarak EXCUSE (fiilse “ikskyuuz”, isimse “ikskyuus”) ve USE (fiilse “yuuz” isimse “yuus” şeklinde okunur) kelimeleri var

Clothes: Giysiler anlamına gelen bu kelime peltek t ile değil peltek d ile okunur. “kloo(d)z”. Bez anlamına gelen cloth ise peltek t ile okunur.

Doubt: şüphe anlamındaki bu kelimenin okunuşu “daut” şeklindedir. Buna benzer bir de borç anlamına gelen DEBT kelimesi var. Ondaki /b/ sesi de okunmuyor.

Drawer: çekmece anlamındaki bu kelime genelde “drowır”şeklinde okunur ama doğrusu “droor”. Ben her ne kadar  r harfini okunuşlarda yazsam da siz yarı yarıya yutun, doğru okunuşu o. Bu arada verdiğim telaffuzlar uluslar arası sesletimden ziyade Türkçe harflerle uydurduğum en yakın okunuşlar. Daha doğru telaffuz için İngilizce-ingilizce monolingual (tek-dil) sözlük tavsiye ederim.

Flour: un anlamına gelen bu kelimenin okunuşu çiçek anlamına gelen flower ile birebir aynı: “flauır”.

Half: yarım anlamına gelen bu kelimenin okunuşu “half” değil “haaf”.

High: yüksek anlamına gelen bu kelimenin okunuşu “hay”. g ve h harfleri görmezden geliniyor. Buna benzer çok örnek var: night, light, sight, fight, right, might, sigh, neigh.

Ancak bazı -gh- ikilileri /f/ şeklinde okunur: rough, enough, tough

Hour: saat anlamına gelen bu kelimenin başındaki h harfi yok sayılır. “aur” şeklinde okunur. Buna benzer başka kelimeler de vardır: Honour, Honest.

Increase: çok hoşuma giden bir okuma kuralına sahip. Fiil olarak kullanacaksanız …CREASE kısmını vurgulu okuyorsunuz. İsim olarak kullanacaksanız da IN…. kısmını. Benzer örnekler var: reCORD-REcord; obJECT-Object; preSENT-PREsent.

Iron: öğrendiğimde çok şaşırdığım bir yaşıma daha girdim dediğim bir telaffuz tipi. Hep “ayrın” diye okurdum. Aslında LION’ın okunuşundaki “ayın” gibi okunuyormuş.

Know: bilmek anlamına gelen bu kelimede k harfi görmezden geliniyor. K ve n harflerinin yan yana geldiği durumlarda bu hep böyle: Knight, knee, knickers, knife, kneel, knead, knit, knock, knob, knot. Hatta k harfinin yumuşak ünsüz hali olan g kelimenin sonda olduğu durumlarda da geçerli: benign, sign, design.

Row: sıra ya da kürek çekmek anlamında kullanıyorsanız “roo”, tartışma anlamında kullanıyorsanız “rau” şeklinde okunur.

Said: say (söylemek) fiilinin ikinci ve üçüncü hali olan bu kelime “seyd” değil “sed” şeklinde okunur.

Sew: dikiş dikmek anlamındaki bu kelime “siuw” değil “soou” şeklinde okunur.

Should: öneri anlamında –meli ekinin karşılığı olarak kullanılan bu kelime “şuld” değil “şud” şeklinde okunur. Benzer şekilde would ise “wud” olarak.

Suit: takım elbise anlamına gelen bu kelime “suit” değil “suut” şeklinde okunur.

Sword: kılıç anlamına gelen bu kelime “sword” değil “soord” şeklinde telaffuz edilir.

Tear: yırtmak ya da yırtık anlamına gelecek şekilde kullanacaksanız “teer” diye gözyaşı anlamında kullanacaksanız “tiır” diye okumanız gerekir.

Wear: giymek ya da kıyafet anlamına gelen bu kelimenin okunuşu WHERE  kelimesiyle aynı: “weer”.

Wind: Rüzgar anlamında kullanıyorsanız “wind”; (saat vs.) kurmak anlamında kullanıyorsanız “waynd” diye okumanız gerekiyor.

Write: pek yanlış okuyan görmedim ama kelimenin başındaki /w/ sesi çıkarılmıyor: “rayt” şeklinde okunuyor. Wrong, wring, Wrap, wreath, wreck, wrench, wrestling, wrinkle, wrist kelimelerinde de /w/ sesi çıkarılmaz, belki bunlar problem yaratmıştır size 😉

Yacht: yat anlamına gelen bu kelime “yat” diye okunur.

by Kenan AKARSLAN

NOT: Telaffuz kitabımın yazımı bitti.Ve basıldı da. Kitabı edinebileceğiniz sitelerden biri: https://www.dr.com.tr/Kitap/Turkce-Konusanlar-Icin-Ingilizce-Kelimelerin-Soylenis-Kurallari/Egitim-Basvuru/Dilbilimi-Etimoloji/urunno=0001805564001