Tag Archives: lexical approach

Lexical Approach Teaching Vocabulary

Lexical Approach Teaching Vocabulary

Synonym= Eş anlamlı kelime

Antonym= Zıt anlamlı kelime

Homonym= Yazılışı ve sesletimi aynı ama anlamları tamamen farklı kelime

Cognate= Köktaş kelime (Ufak değişikliklerle başka dildeki bir kelimeyle aynı kökten gelen kelime)

False friends= Farklı dillerde aynı yazılıp akraba ya da arkadaş gibi görünse de birbiriyle alakası olmayan kelimeler)

Polysemy= Çok anlamlı kelime

Connotation= Bir kelimenin içinde bulunduğu toplumda uyandırdığı olumlu ya da olumsuz his

Resimde detaylı olarak örnekleriyle görebilirsiniz.

teaching vocabulary lexical approach