Tag Archives: okunuş

Türkçe Yazıldığı Gibi mi Okunuyor?

Türkçe ile İngilizce arasındaki farklar söz konusu olduğunda, Türkçe’nin üstün! olduğu yanlar tartışılırken ‘yazıldığı gibi okunuyor’ savunması yaygın. Acaba gerçek böyle mi? Aşağıdaki cümlelerde geçen ince farklara dikkat edin. Bir de okuyuşunuza odaklanın. Her harfi ya da sesi gerçekten çıkarıyor musunuz; çıkarıyorsanız aynı şekilde mi çıkarıyorsunuz:
Türkçe yazıldığı gibi okunuyor.
Türkce yazıldığı gibi okunuyor.
Türkce yazıldıı gibi okunuyor.
Türkce yazıldıı gibi okunuyo.
Türkce yazıldıı gibi okhunuyo.

Burada özellikle okuduğumuzu iddia ettiğimiz harfleri aslında nasıl okuduğumuzu vurgulamaya çalıştım. Şive (Karadeniz, Ege vs.) farklılıklarına girmedim.
Sizler de alternatif okunuş ya da cümleleri yazar mısınız yorumlara?