Tag Archives: prefix and suffixes

etimoloji ve kökler bir harika 2

Latince Kök: DOC
Anlamı: öğret

Kelime kökleri ile kolay ingilizce paylaşımlarına devam ediyorum. Bu kök karşımıza en çok “doktor” kelimesi ile çıkıyor. Biz de anlamı her ne kadar “hekim” olarak oturmuş olsa da aslında “öğreten” demektir. O yüzden isminin başında “Dr.” olan herkesin “hekim” olduğu önyargısı oluşmuş zihnimizde.

1. Doctor: öğreten ya da öğretilmiş kişi

2. Doctrine: Doktrin. Öğreti. Öğretilen şeyler.

3. Indoctrinate: belli bir öğreti doğrultusunda öğretmek.

4. Docile: Sözlüklerde “uslu” diye geçer ama asıl karşılığı kolay öğretilebilirdir. Bir çocuk “docile” ise evet akıllı usludur ama verdiğiniz öğretimi alıyorsa.

5. Indocile: Bu kelime de az önce açıkladığım kelimenin zıttı. Kolay öğretilemez ya da kontrol edilemez demektir.

6. Docility: Öğretilebilirlik

7. Docent: “Doçent” diye çeviriyoruz Türkçeye ama ders veren, öğretmen, öğreten anlamındadır aslında.

8. Docentship: Doçent yani öğretenlerin sahip olduğu mevki anlamında

9. Ph.D.: “Philosophiae Doctor” Felsefe Öğreticisi; doktor

10. J.D.: “Juris Doctor” Hukuk Öğreticisi

11. Doctoral: Doktora ile ilgili

12. Doctorate: Doktora

13. Document: Öğretim materyali olsa da orijinal anlamında, artık belge ya da doküman olarak biliyoruz. Öğretici ya da kanıtlayıcı belge olarak çevirirsek anlam bağlantısı ortaya çıkar sanırım.

14. Documentary: Belgesel (öğretici). Document kelimesinde anlatılanla bağdaştırırsanız anlamı netleşir.

Latince Kök: FEST
Anlamı: bayram, kutlama

Eid-Mubarak=Blessed Celebration/Festival. In Turkish we say ” Kurban Bayramınız Kutlu/Mübarek Olsun” which literally means “May your sacrifice holiday be blessed”. Festival means “belonging to celebration or merry-making originally by fire”. The roots is -fest- Other words derived from this root are:

1. Festival: holiday, feasting day (‘fiesta’ in Spanish and used in Turkish, too)

2. Feast: to take part in a festival (by eating, watching entertaining shows …)

3. Fast: opposite of “feast”. Not to eat or take part in any merry-making.

4. Festive: related to celebrations

5. Festivity: celebration, bayram; good fellowship

Daha fazla kök için kitabım “AKARSLAN’S AFFIXIONARY: Kelimeleri Böl ve Yönet” i tavsiye ederim.

Kelime kökleri ile ilgili kitap için DETAYLI BİLGİ BURADA (lütfen tıkla