Tag Archives: roots dictionary

Akarslan’s Affixionary nedir?

Akarslan’s Affixionary : Kelimeleri Böl ve Yönet!

Yoksa Bu Kitabı Hala almadınız mı?

Yabancı dil öğreniminde ya da öğretiminde dilbilgisi, insanı ayakta tutan kemikler ise kelimeler de kişiyi hareket ettiren kaslar gibidir. Dilbilgisine hakim olmak dil öğreniminin önemli bir parçası olsa da yabancı dil öğrencisinin hareketini asıl sağlayan kelime bilgisidir denebilir.

Kelime öğrenme işi büyük oranda bu yüzden dil öğrenme sürecinin en can alıcı ve zahmetli olanıdır. Kelimeleri öğrendikten sonra da öğrenci, bunları aklında tutmak için gerek kitap okuyarak, dinleme çalışmaları yaparak gerekse öğrendiklerini tekrar ederek ayrıca çaba harcamalıdır. Bu noktada öğrenme sürecinde anlamlılık önem kazanmakta. Hem öğrenirken kolaylık sağlamak hem de öğrendikten sonra öğrenilenlerin zihinde kalıcılığını sağlamak amacıyla yeni kelimeler zaten bilinenlerle bağlantılandırıldığında hedefe en az emekle ama en verimli şekilde ulaşılmış olur. Öğrenci kendi dilinde bildiği kelimelerin yanı sıra öğrendiği dilde de öğrenmiş olduklarına yenileri bağlayarak öğrenme sürecini kolaylaştırabilir. Yeni bir kelime ile karşılaşıldığında kök ve eklerine ayırma becerisini kazanmış öğrenci her zaman ilk olarak sözlüğe başvurmadan, önce tahmin gücünü de geliştirmiş olacaktır. “Akarslan’s Affixionary” sizlere bunun yolunu göstermeyi amaçlamakta. akarslan's affixionary sample page İngilizcede çok sık kullanılmakta olan ve en üretken köklerden seçilip sizlere sunulan temel yapılar yani kökler, eşleştirme etkinliğiyle öncelikle sunulup pekiştirilmeye çalışıldı. Bu köklerden türetilmiş olan kelimeler seçilerek Türkçe karşılıkları İngilizce kökün kendi anlamına sadık kalınarak verilmeye çalışıldı.

“*man(u)*: el” örneğinde olduğu gibi, * işareti kökten önce veya sonra gelebilecek harflerin yerine kullanılmıştır. Yine aynı örnekten yola çıkılacak olursa; “manage: yönetmek, idare etmek” anlamına gelse de “el” karşılığı net olarak göze çarpmamaktadır. İlgisi yok gibi görünse de bunun gibi karşılıklar için daha ayrıntılı mantıksal açıklamalar verilerek sorun çözülmeye çalışıldı.

Türetilen kelimeler seçilirken isim, sıfat veya diğer halleri kullanım olarak yaygınlığına bakılarak verildi. Örneğin *audit* kökü işlenirken “audit” kelimesinin yanı sıra “auditION” kelimesinin anlamı da verilirken, *bio* kökü işlenirken “biology” kelimesinin anlamı verildi ama büyük bir anlam değişikliğine sebep olmadığı için veya öğrencilerin anlamını kolayca tahmin edebileceği “biological” kelimesinin anlamı verilmedi.

Her 10 kökte bir tekrar amaçlı etkinlik verildi. Öğrendiğiniz kökleri pekiştirebileceğiniz bu etkinliklerde eşleştirme yapıp bunlarla türetilmiş en sık kullanılanlardan seçilen kelimeleri de tekrar edebileceksiniz.

İleri seviyede ingilizce öğrenmek isteyen veya YDS, LYS ingilizce, PROFICIENCY ve TOEFL benzeri herhangi bir sınava hazırlanmak isteyen herkes için “Akarslan’s Affixionary” son derece etkili bir kaynaktır.

“Akarslan’s Affixionary”de işlenen köklerin dışında İngilizcede yüzlerce kök bulunmakta. Bunların birçoğu liste olarak kitabın sonunda bulunabilir. Başarılar. Kenan AKARSLAN

ENGLISH (ABRIDGED VERSION):

“The word affixionary is a blend word: Affix + Dictionary. Affixes are prefixes, infixes and suffixes. An affixionary is a kind of dictionary. Vocabulary is categorized into roots or stems. Prefixes, infixes and suffixes are shown. These kinds of resources teach learners how to break a word into pieces. A student with an ability to dissect a word into its roots and affixes will be able to guess a new word. He will retain the word easily by connecting it to the root. He will not immediately refer to dictionaries at first hand. A new kind of dictionary called “Akarslan’s Affixionary” is just aiming to show the learners how to do it. It is an extremely effective resource dictionary for those who are preparing for language tests such as “YDS”, “LYS-5 İngilizce”, “PROFICIENCY” and “TOEFL”. Those who use technical english such as doctors and engineers will benefit from it a lot. Having studied all 50 roots in this book, learners may try to reach % 100 accuracy in guessing the words. At the beginning stage, learners will see that learning a new word, which seems completely strange to him, will be easy to remember when it is broken into parts. The learner will retain his vocabulary knowledge meaningfully, he will call to mind the words he starts to forget and instead of avoiding the new vocabulary, he will try to guess them and therefore will need their dictionaries less.”

Kenan AKARSLAN

Wilkins: Without Grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.
(Wilkins, D. A. (1972). Linguistics in language teaching. London: Edward Arnold, p. 111.)

Aşağıdaki videoda kitabın genel tanıtımını izleyebilirsiniz.