Tag Archives: sokak gürültü

Sokak Düğünleri ve Gürültü

Geçenlerde yetkililere bir şikayette bulundum. Şikayetimin özeti aşağı yukarı çok gürültü olduğu, bu düğünlerin yasaklanıp yasaklanamayacağı yönündeydi. Bence bir kampanya başlatılmalı ve bu tür gürültü kaynakları engellenmelidir. Eğer düğün salonu parası yoksa belediyeler müstakbel gelin damada yer tahsis etmelidir.

Aldığım cevap:

Sokakta yapılan düğünleri yasaklayıcı herhangi bin kanun hükmü bulunmamakla birlikte gürültü konusunda cezai işlem öngören 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 36. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi gereğince gürültü yapan kişi ve kuruluşlara idari para cezası uygulanması öngörülmektedir. Düğün ve benzeri etkinlikler saat:23.00 da son bulmaktadır. Saat:23.00’ den sonra son bulmayan düğün ve benzeri etkinlikler ekiplerimiz tarafından ikaz edilmekte, gürültü konusunda aksi hareket edenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 36. Maddesi gereğince idari yaptırım kararı uygulanmaktadır. Ayrıca gürültünün engellenmesi ve men edilmesi görevi sadece kolluk kuvvetlerine değil aynı zamanda Belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine de verilmiştir