Tag Archives: Turkish proverbs

ÇELİŞEN ATASÖZLERİ

BİRBİRİNİ ÇÜRÜTEN, BİRBİRİYLE TEZAT / ÇELİŞEN, İŞİNE GELİNDİĞİ GİBİ KULLANILABİLECEK ATASÖZLERİ

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. = Yalnız taş duvar olmaz. = Birlikten kuvvet doğar X Nerde çokluk, orda b.kluk.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. X Eğri oturalım, doğru konuşalım. = Eğri otur, doğru söyle.

Zararın neresinden dönersen kardır. X Battı balık yan gider.

Alimden zalim, zalimden alim doğar= Beş parmağın beşi birbirine benzemez X Anasına bak, kızını al. ya da Armut dibine düşer.

Her koyun kendi bacağından asılır X Kurunun yanında yaş da yanar.

Taşıma suyla değirmen dönmez X Damlaya damlaya göl olur.

Komşu komşunun külüne muhtaçtır X Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

İyi insan lafının üstene gelirmiş. X İti an çomağı hazırla. = An deliyi kap sopayı.

Azı karar çoğu zarar. = Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz = Azıcık aşım, kaygısız başım X Fazla mal göz çıkarmaz.

Düşenin dostu olmaz. X Dost kara günde belli olur.

Akıl akıldan üstündür. X Aklın yolu birdir.

Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur. X Yüzü güzel olanı değil huyu güzel olanı sev.

Harama el uzatılmaz. X Üzümü ye bağını sorma.

Öfke baldan tatlıdır. X Öfke ile kalkan zararla oturur.

Korkak tilki çok yaşar. X Sakınılan göze çöp batar.

Erken kalkan yol alır. X Acele işe şeytan karışır.

İnsan kıymetini insan bilir. X İnsanoğlu çiğ süt emmiş.

Körle yatan şaşı kalkar = Üzüm üzüme baka baka kararır = Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan X Can çıkmadıkça huy çıkmaz. Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.

Sabreden derviş muradına ermiş. X Sabreden derviş sabretmekten gebermiş.

Cana geleceğine mala gelsin. X Mal canın yongasıdır.

İyilikten/Merhametten maraz doğar. merhametten maraz doğarX İyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir.

Kervan yolda dizilir X Bugünün işini yarına bırakma.

Ne ekersen onu biçersin. = Etme bulma dünyası X Rüzgar eken fırtına biçer.

Söz gümüşse,sükut altındır X Sükut ikrardan gelir.

Harama uçkur çözülmez. X Güzele bakmak sevaptır.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. X Lafla peynir gemisi yürümez.

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. X Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma.

Zorla güzellik olmaz. X Zora dağlar dayanmaz.

Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz X İş olacağına varır.

Eski dost düşman olmaz. X Güvenme dostuna saman doldurur postuna.

Dereyi görmeden paçaları sıvama. X Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.