Tag Archives: writing task sample

Writing Task: Describe an inventor and their invention

Adana Btü öğrencileri bu hafta “A description of an inventor” konulu yazı yazdılar. Kriterler şu şekildeydi:

1. mucitle ilgili biyografik bilgi ver,

2. En çok bilinen icadı hakkında bilgi ver

3. İcadın günümüze etkileri nelerdir bahset. Tüm bunları yaparken arkadaşlarımızdan etken ve edilgen cümleleri geniş zaman, geçmiş zaman ve present perfect kullanarak kurmaları bekleniyor.

Ayrıca I, you, we, they, he, she, it gibi özne durumundaki zamirlerle me, you, us, them, him, her ve it gibi nesne durumunda kullanılan zamirleri kullanarak cohesion dediğimiz anlamda tutarlılığa destek olan somut öğeleri dikkatli kullanmaları gerekiyor. Bunlar dışında my, your, his, him, their, our, its gibi sahiplik bildiren sıfatları da (possessive adjectives) doğru kullanmalılar ki tutarlılık bozulmasın. Aşağıdaki videoda ayrıca beş örnek de detaylı incelendi sizler için.

İyi seyirler.