Tag Archives: yazma sınavı hazırlık

opinion essay 4 paragraph simplified

Essay Makale nasıl yazılır, Essay Makale yapısı

(NOTE: The English version of the following text is at the bottom of the page)

Daha önce video olarak ESSAY veya MAKALE ingilizce nasıl yazılır anlatmıştım:

Burada ESSAY’in kendisi MAKALE nasıl yazılır onu açıklıyor. Umarım ilginizi çeker ve öğretici olur.

ESSAY’lerin Yapısını ESSAY Yazarak Açıklıyorum

Etkili dört paragraflık bir ESSAY nasıl yazılır bilmek istiyor musunuz, diye sorarak INTRODUCTION PARAGRAPH’a başlamış olalım. Bu soruya evet dediyseniz zaten dikkatinizi çekmişimdir işte buna HOOK diyoruz. HOOK kısmında kısa bir alıntı, hikaye ya da ilginç bir bilgi de sunabilirdim. Bundan sonra konuyla ilgili kısa bilgi verirsem konunun önemi anlaşılır. BACKGROUND INFORMATION yani konu hakkında kısaca bilgi sunmak okuyucu için önemlidir. Bunu da örnekledik, gelelim kısa ve anlaşılır olması gereken en önemli bölüme. İddiamıza yani THESIS STATEMENT’a: ‘Bu makalede size BODY PARAGRAPH (En az iki tane) ve CONCLUSION PARAGRAPH nedir onu anlatacağım.’ Bu THESIS STATEMENT size kaç BODY PARAGRAPH’ım olacak fikir verdi: Bir, BODY PARAGRAPH nedir; iki CONCLUSION PARAGRAPH nedir. THESIS STATEMENT genelde INTRODUCTION PARAGRAPH’ın son cümlesi olur.

FIRST, (<–Burada geçişteki güzelliğe dikkat :), iki BODY PARAGRAPH’tan ilkinde bu konunun kendisini yani BODY PARAGRAPH’ı anlatacağımı ifade etmiştim. Bu ilk cümle (genelde ilk cümledir) aynı zamanda size bu paragrafın konusunu (TOPIC) sundu. O yüzden adı (TOPIC -yani bu paragrafın konusu ‘body paragraph’- + CONTROLLING IDEA/ARGUMENT’tan -yani body paragraph nasıl yazılır- oluşan) TOPIC SENTENCE olsun. Dikkat ederseniz THESIS STATEMENT’taki konudan uzaklaşmıyorum. Bu paragrafta EVIDENCE ya da SUPPORTING DETAILS sunabilirim. Bunlar FACTS, STATISTICS, EXAMPLES, ANECDOTES, EXPERT OPINIONS, QUOTATIONS olabilir. Bunu KENAN hoca söylüyor. Yani ACCORDING TO Kenan hoca. Alın size CREDIBLE EVIDENCE :). Tabi bu örnek veya kanıtları konuya bağlamalıyız. KENAN hoca böyle diyor ÇÜNKÜ yazılan ESSAY’lerin çoğu genel olarak bu formatta üretilmiş. ÇÜNKÜ büyük harfle yazıldı ÇÜNKÜ TRANSITIONAL WORDS/PHRASES kullanmak konu bütünlüğü (UNITY) için önemli. Yani, ‘HOWEVER, ON THE HAND, SIMILARLY’ gibi yapıları unutmayın. Şimdi bu uzun paragraf öyle küt diye bitirilmez. Kısa olsaydı öylece bitirebilirdik ama şimdi bir CONCLUDING SENTENCE’a ihtiyaç var. Bu paragrafta size BODY PARAGRAPH’ın ne olduğunu anlatmaya çalıştım diyerek kısaca PARAPHRASElemiş olayım. Böylece de bu sonuç cümlesiyle bir sonraki paragrafımıza yumuşak bir geçiş yapmaya hazır olalım.

SECOND, (yine geçişe dikkat:), bu ESSAY’in ikinci BODY PARAGRAPH’ının konusu olan CONCLUSION PARAGRAPH nedir onu inceleyelim ki bu ikinci BODY PARAGRAPH’ımızı bekliyordu okuyucu ta THESIS STATMENTtan beri. Sonuç paragrafları iddiamızı tekrarlar ama farklı kelime ve cümle yapısıyla (=PARAPHRASE). Birazdan son paragrafta uygulayacağımız gibi ESSAY’i özetler niteliktedir. Bu arada STATISTICS kurumların en az iki BODY PARAGRAPH istediğini bazılarının ise karşıt görüş yani OPPOSING IDEA içeren ayrı bir paragraf da isteyebileceklerini gösteriyor diyerek SUPPORTING DETAIL vermiş olalım. CONCLUSION PARAGRAPH’ı bitirirken de FINAL THOUGHT, CALL TO ACTION, SUGGESTION, FORECAST vs ekleyebilirsiniz. CONCLUSION yeni fikir üretme yeri değildir. O an aklınıza gelen yeni parlak fikirlerinizi kendinize saklayın. Yeni iddia ve kanıtlar ekleyerek okuyucunuzun kafasını karıştırmayın. Bu paragrafta benim essay’imin ikinci ve son BODY PARAGRAPH’ı olduğuna göre ‘bu bölümde size CONCLUSION PARAGRAPH’ın özelliklerini anlatmaya çalıştım’, diyerek buraya da bir CONCLUDING SENTENCE eklemiş olayım.

IN CONCLUSION (yani sonuç olarak) bu metinde sizlere dört paragraflık bir ESSAY’in INTRODUCTION, BODY PARAGRAPHS (2 Tane en az) ve CONCLUSION PARAGRAPH’tan oluştuğunu anlatmaya çalıştım (Bakın burası özet ve PARAPHRASE -farklı cümle ve kelimelerle ifade etmek- gibi oldu). BODY ve CONCLUSION PARAGRAPH’ın ne olduğunu iki ayrı paragrafta anlatıp CONCLUSION PARAGRAPH uygulamasını da bu son paragrafta yapmış oldum. Şimdi bir FINAL THOUGT ve FORECAST gelsin: Bence artık ESSAY nedir ve nasıl yazılır anlaşılmıştır ve bundan sonra çok güzel ESSAY’ler OUTLINE (metnin ana haritası) edeceğinizi düşünüyorum (bu da FORECAST oldu). Bu anlattıklarımı COHERENCE (konudan sapmama) ve COHESION (doğru noktalama ve TRANSITION yani geçişler) ile taçlandırırsanız geriye doğru GRAMMAR ve VOCABULARY kullanmak, yazmaya başlamadan ARAŞTIRMA YAPMAK, BRAINSTORM’u ihmal etmemek ve FIRST DRAFT’i yazdıktan sonra CHECK etmek gibi işler kalıyor. Başarılar.

Structure of ESSAYs Explained through Writing an ESSAY

Let’s start the INTRODUCTION PARAGRAPH by asking if you want to know how to write an effective four-paragraph ESSAY. If you answered YES to this question, I have already drawn your attention, this is what we call the HOOK. I could also provide a short excerpt, story or interesting information in the HOOK section. After that, if I give some information about the subject, the importance of the subject will be understood. BACKGROUND INFORMATION, presenting brief information about the subject, is important for the reader. We have also exemplified this, let’s come to the most important part which should be short and understandable: Our claim or the THESIS STATEMENT: ‘In this article, I will tell you what a BODY PARAGRAPH (At least two) and a CONCLUSION PARAGRAPH is.’ This THESIS STATEMENT gave you an idea of how many BODY PARAGRAPHs I will have: One, what is a BODY PARAGRAPH; two, what is a CONCLUSION PARAGRAPH? THESIS STATEMENT is usually the last sentence of the INTRODUCTION PARAGRAPH.

FIRST, (<–Pay attention to the beauty of the transition here :), I stated that in the first of the two BODY PARAGRAPHs, I would describe this subject itself, namely BODY PARAGRAPH. This first sentence (usually the first sentence) also gave you the TOPIC of this paragraph. So, it is called a TOPIC SENTENCE (which consists of a TOPIC + a CONTROLLING IDEA/ARGUMENT). Notice, I am not getting away from the subject in THESIS STATEMENT. I can offer EVIDENCE or SUPPORTING DETAILS in this paragraph. These can be FACTS, STATISTICS, EXAMPLES, ANECDOTES, EXPERT OPINIONS, QUOTATIONS. KENAN teacher says this. So, when I say, ‘ACCORDING TO Kenan teacher’, it is my CREDIBLE EVIDENCE :). Of course, we should connect this example or EVIDENCE to the subject. KENAN says so BECAUSE most of the ESSAYs written were generally produced in this format. ‘BECAUSE’ is capitalized BECAUSE using TRANSITIONAL WORDS/PHRASES is important for UNITY. Don’t forget phrases such as ‘HOWEVER, ON THE HAND, SIMILARLY’. Now this long paragraph cannot be finished so bluntly. If it was shorter, we could have just finished it but now we need a CONCLUDING SENTENCE. In this paragraph, let me briefly PARAPHRASE by saying that I tried to explain what a BODY PARAGRAPH is. Now, we provided a smooth transition to our next paragraph with this concluding sentence.

SECOND, (again note the transition:), let’s examine what a CONCLUSION PARAGRAPH is. It is the TOPIC of this ESSAY’s second BODY PARAGRAPH. The reader has been waiting for our second BODY PARAGRAPH since the THESIS STATEMENT. Concluding paragraphs repeat our argument with different word and sentence structures (=PARAPHRASE). It summarizes the ESSAY, as we will soon implement in the following paragraph. In the meantime, let’s give a SUPPORTING DETAIL by saying that ‘STATISTICS shows that institutions expect at least two BODY PARAGRAPHs and some may ask for a separate paragraph containing the opposite opinion, namely OPPOSING IDEA.’ You can also add FINAL THOUGHT, CALL TO ACTION, SUGGESTION, FORECAST etc. while finishing the CONCLUSION PARAGRAPH. CONCLUSION is not a place to generate new ideas. Keep your bright new ideas to yourself. Don’t (or DO NOT in formal situations) confuse your reader by adding new CLAIMS and EVIDENCE. Since this paragraph is the second and last BODY PARAGRAPH of my essay, let me add a CONCLUDING SENTENCE by saying “I tried to tell you the features of a CONCLUSION PARAGRAPH in this section”.

IN CONCLUSION, (that is, as a result) in this text, I tried to explain to you that a four-paragraph ESSAY consists of an INTRODUCTION, BODY PARAGRAPHS (A minimum of 2) and a CONCLUSION PARAGRAPH (Look, here is the summary and PARAPHRASE). I explained what a BODY and a CONCLUSION PARAGRAPH are in two separate paragraphs, and I made the CONCLUSION PARAGRAPH practice in this last paragraph. Now let’s have a FINAL THOUGHT and FORECAST: I think it is clear now what an ESSAY is and how to write it, and I think that from now on, you will have very nice ESSAYs OUTLINE (main map of the text) (which became FORECAST). You may crown what I have explained with COHERENCE (not deviating from the topic) and COHESION (correct punctuation and TRANSITION, that is, transitions). The only thing you need to care about is using correct GRAMMAR and VOCABULARY, DOING RESEARCH before writing, not neglecting BRAINSTORMING, and CHECKING your FIRST DRAFT and REWRITING if necessary. Good luck.

paragraf paragraph ve makale essay nasıl yazılır

Paragraf ve makale nasıl yazılı, yazma sınavına nasıl hazırlanmalı, cümle, paragraf veya makale yazarken nelere dikkat etmeli. Yazma sınavlarında nereden puan kazanabilirim. Bunların cevaplarını sizin için derledim. İyi seyiler… Devamı-More…